Regulamin Promocji

 1. Promocje obowiązują przy zakupie kompletu podłogi tj: - panele podłogowe , podkład(folia paroizolacyjna + pianka lub maty),listwy przypodłogowe wraz z elementami mocującymi ,listwy przejściowe oraz zakończeniowe. Aby skorzystać z promocji należy zakupić minimum 10m² paneli. Dotyczy pokoi i kuchni - za przedpokój jest pobierana opłata 20zł/m2.
 2. Bezpłatny transport oraz pomiar realizowany jest w granicach 15km od sklepu ,powyżej koszt jest ustalany indywidualnie. Transport nie obejmuje wnoszenia materiału na kondygnacje. Przywozimy pod dom/blok klienta. Wnoszenie materiału jest odpłatne.
 3. Bezpłatna usługa obejmuje standardowy montaż wszystkich zakupionych u nas materiałów ,dodatkowe prace takie jak: przycinanie drzwi , maskowanie okablowania , przenoszenie mebli ,przygotowanie podłoża ,obudowanie schodów ,progów ,montaż z przesunięciem (co drugie łączenie w tym samym miejscu)objęte są dodatkowymi opłatami ustalanymi indywidualnie .
 4. Zamawiający zobowiązuje się przygotować miejsce montażu – pomieszczenia powinny być puste, podłoże wyrównane – na długości 1,5m nierówności nie mogą przekroczyć 3mm. W przeciwnym razie montaż będzie wykonany na prośbę i odpowiedzialność klienta. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany o skutkach nie przygotowania podłoża pod panele podłogowe (na panelach mogą wystąpić pęknięcia lub szczeliny, panele mogą się „rozchodzić”), braku folii paroizolacyjnej czy braku dylatacji -panele mogą strzelać wypiętrzać się . Wiąże się to z utratą praw do gwarancji. Jednakże na wyraźną prośbę Zamawiającego Wykonawca podejmie się wykonania usługi.
 5. Listwy przypodłogowe są montowane do ściany za pomocą kołków szybko-montażowych ,klient powinien poinformować o ewentualnych przebiegu instalacji wodnych czy elektrycznych .Firma nie odpowiada za uszkodzenia w/w elementów spowodowanych technologią montażu listew.
 6. Montaż odbywa się w terminie ustalonym przez obie strony zawartym w zamówieniu , klient ma prawo do zmiany terminu informując firmę z tygodniowym wyprzedzeniem. Firma ma prawo do zmiany terminu montażu z przyczyn losowych , niezależnych od jej działania.
 7. Klient ma obowiązek podpisać protokół zdawczo-odbiorczy prac remontowo-budowlanych po zakończonym montażu. Ewentualne zastrzeżenia klienta , które nie będą zawarte w protokole nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji.
 8. Firma daje roczną gwarancję na wykonaną usługę(licząc od dnia zakupu paneli) pod warunkiem przygotowania przez klienta podłoża pod panele zgodnie z zaleceniami producenta. Roszczenia odnośnie wad materiałowych klient zobowiązuje się kierować do producenta danych materiałów.
 9. Gwarancja na wykonaną usługę obejmuje:  a)Zachowanie odpowiednich zakładek między panelami  b)Wykonanie dylatacji pomiędzy panelami, a innymi przeszkodami jak ściany,futryny,rurki itp  c) Wypiętrzenia się połączeń na skutek złego montażu - należy stwierdzić przy odbiorze podłogi - później reklamację nie będą uwzględniane.  d) Zbyt krótkie przycięcie paneli nie dające się zamaskować pod listwą przypodłogową  e) Położenie paneli nierównolegle do ścian (widoczny skos w stosunku do ściany od której zaczyna się montaż)chyba że jest to wykonane na wyraźną prośbę klienta. Uwaga : reklamacje typu można było coś podłożyć jak było krzywo nie będą uwzględniane.                                                                                               
 10. 9. W przypadku darmowego montażu wystawiamy fakturę na usługę remontowo-budowlaną w wysokości 8%.
 11. 10. Promocja darmowego montażu dotyczy tylko osób indywidualnych
Adres

41-902 Bytom 
ul.Wrocławska 28

Kontakt

Email: panele.sklep@gmail.com     Telefon : 660 950 990
                  

Mapa Dojazdu

dalej....

Start a free site with Mobirise