Tagi : panele podłogowe,panele bytom,montaż gratis,panele śląsk,podłogi,montaż paneli ,panele laminowane,sklep z panelami,promocja,krono original,vox

Klauzula informacyjna- RODO – 25 maja 2018 r.

  1. Administratorem Twoich danych jest Banaszewski Andrzej z siedzibą w 41-700 Ruda Śląska ul.Norwida 22c/13, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 642 226 83 47 , REGON: 278134601. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: panele.sklep@gmail.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 41-902 Bytom ul.Wrocławska 28.
  2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:                 – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do     wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,                                                                      – informacji cenowej , wycen                                                                                                               – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,                                                                                                                                             – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,                                                                          – prowadzenia procesów reklamacyjnych. 
  3. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta pod adresem 41-902 Bytom ul.Wrocławska 28 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: panele.sklep@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Banaszewski Andrzej w ramach zawieranych z Tobą umów.

Made with ‌

No Code Website Builder