...

Regulamin Promocji

  1. Promocje obowiązują przy zakupie kompletu podłogi tj.: – panele podłogowe , podkład(folia paroizolacyjna + pianka lub maty),listwy przypodłogowe wraz z elementami mocującymi ,listwy przejściowe oraz zakończeniowe. Aby skorzystać z promocji, należy zakupić minimum 14m² paneli  – dotyczy pokoi i kuchni – za przedpokój jest pobierana opłata 30zł/m².
  2. Bezpłatna usługa obejmuje standardowy montaż wszystkich zakupionych u nas materiałów w pokojach ,dodatkowe prace takie jak: przycinanie drzwi , maskowanie okablowania , przenoszenie mebli ,przygotowanie podłoża ,obudowanie schodów ,progów ,montaż z przesunięciem (co drugie łączenie w tym samym miejscu) ,transport i pomiar objęte są dodatkowymi opłatami, patrz cennik usług dodatkowych.
  3. Zamawiający zobowiązuje się przygotować miejsce montażu – pomieszczenia powinny być puste, podłoże przygotowane do montażu -wyrównane  na długości 1,5m nierówności nie mogą przekroczyć 3mm. W przeciwnym razie montaż będzie wykonany na prośbę i odpowiedzialność klienta. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany o skutkach nieprzygotowania podłoża pod panele podłogowe (na panelach mogą wystąpić pęknięcia lub szczeliny, panele mogą się „rozchodzić”), braku folii paroizolacyjnej czy braku dylatacji -panele mogą strzelać, wypiętrzać się . Wiąże się to z utratą praw do gwarancji. Jednakże na wyraźną prośbę Zamawiającego Wykonawca podejmie się wykonania usługi.
  4. Listwy przypodłogowe są montowane do ściany za pomocą kołków szybko-montażowych ,klient powinien poinformować o ewentualnych przebiegu instalacji wodnych czy elektrycznych .Firma nie odpowiada za uszkodzenia w/w elementów spowodowanych technologią montażu listew.
  5. Montaż odbywa się w terminie ustalonym przez obie strony zawartym w zamówieniu , klient ma prawo do zmiany terminu informując firmę z tygodniowym wyprzedzeniem w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata 100zł  . Firma ma prawo do zmiany terminu montażu z przyczyn losowych , niezależnych od jej działania.
  6. Klient ma obowiązek podpisać protokół zdawczo-odbiorczy prac remontowo-budowlanych po zakończonym montażu. Ewentualne zastrzeżenia klienta , które nie będą zawarte w protokole nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji.
  7. Firma daje roczną gwarancję na wykonaną usługę (licząc od dnia zakupu paneli) pod warunkiem przygotowania przez klienta podłoża pod panele zgodnie z zaleceniami producenta. Roszczenia odnośnie wad materiałowych klient zobowiązuje się kierować do producenta danych materiałów.
  8. Gwarancja na wykonaną usługę obejmuje:  a)Zachowanie odpowiednich zakładek między panelami  b)Wykonanie dylatacji pomiędzy panelami, a innymi przeszkodami jak ściany, futryny,rurki itp  c) Wypiętrzenia się połączeń na skutek złego montażu-należy stwierdzić przy odbiorze podłogi-później reklamację nie będą uwzględniane.  d) Zbyt krótkie przycięcie paneli niedające się zamaskować pod listwą przypodłogową  e) Położenie paneli nierównolegle do ścian (widoczny skos w stosunku do ściany, od której zaczyna się montaż)chyba że jest to wykonane na wyraźną prośbę klienta. Uwaga : reklamacje typu można było coś podłożyć jak było krzywo, nie będą uwzględniane.                                                                                               
  9. W przypadku darmowego montażu wystawiamy fakturę na usługę remontowo-budowlaną w wysokości 8%.
  10. Promocja darmowego montażu dotyczy tylko osób indywidualnych

Masz pytania – potrzebujesz wyceny

Zapraszam do kontaktu telefonicznego , email lub przez media społecznościowe.

Media Społecznościowe

Panele Podłogowe Śląsk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.